Kotlíkové dotace – 3. výzva

Finanční podpora výměny zastaralých kotlů na pevná paliva v rodinných domech